Matlab Temel Matris Operatörleri

Bu yazımda Matlabte en çok kullanılan matlab komutları ve anlamlarını değindim sizler için. Unutulan veya takıldığınız komutları yorumdan sorabilirsiniz.

Kısayollar

clc % kod yazma ekranı temizler
clear all % workspace ekranını temizler
exit % matlabi kapatır

Temel İstatistiksel Komutlar

Bu komutlar matrise uygulanırsa sütun sütun işlem yapar.

max(A) % A matrisinin en büyük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = max(A)
% ans = 10
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = max(B)
% ans = [2 4 6 7 10]

min(A) % A matrisinin en küçük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = min(A)
% ans = 1
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = min(B)
% ans = [1 4 6 5 3]

[m, i] = max(A) % A sütun vektörünün en büyük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = max(A);
% Çıktılar;
% m = 18
% i = 5

[m, i] = min(A) % A sütun vektörünün en küçük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = min(A);
% Çıktılar;
% m = 0
% i = 4

mean(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortalamasını yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = mean(A)
% ans = 5.2000
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = mean(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]

median(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortanca değerini yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = median(A);
% ans = 5
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = median(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]

std(A) % A matrisinin elemanlarının standart sapmasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = std(A)
% ans = 3.2711
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = std(B)
% ans = [0.70711 0.00000 0.00000 1.41421 4.94975]

sum(A) % A matrisinin elemanlarını toplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = sum(A)
% ans = 26
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = sum(B)
% ans = [3 8 12 12 13]

prod(A) % A matrisinin elemanlarını çarpar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = prod(A)
% ans = 1200
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = prod(B)
% ans = [2 16 36 35 30]

length(A) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = length(A);
% ans = 5

[m, n] = size(A) % A matrisinin satır sayısını(m) ve sütun sayısını(n) verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% [m, n] = size(A);
% Çıktılar;
% m = 3
% n = 5

size(A, 1) % A matrisinin satır sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 1);
% ans = 3

size(A, 2) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 2);
% ans = 5

sort(A) % A vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = sort(A);
% ans = [1 4 5 8 10]

sort(A, 2) % A matrisini satır satır küçükten büyüğe sırala demektir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = sort(A, 2);
% ans = 
%   1   4   5   6  10
%   1   4   5   8  10
%   1   3   7   9  13

geomean(A) % A vektörünün geometrik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = geomean(A);
% ans = 4.3734

harmmean(A) % A vektörünün harmonik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = harmmean(A);
% ans = 2.9851

Logaritmik Fonksiyonlar

log10(a) % a'nın 10 tabanında logaritmasını hesaplar.
% Ör: log10(4) için ans = 0.6021

exp(n) % e (eksponansiyel)'nin kuvvetini hesaplar.
% Ör: exp(4) e'nin 4. kuvvetini hesaplar.

Matematiksel Operatörler

+ % toplama
- % çıkarma
* % çarpma
/ % bölme

.* % elemanter çarpım
./ % elemanter bölme
.^ % elemanter üst alma
a+b % boyutları aynı olan a ve b matrisini toplar.
a-b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin farkını alır.
a*b % sütun sayısı m olan a matrisiyle satır sayısı m olan b matrisini çarpar.
a/b % b düzenli kare bir matrise (determinantı sıfırdan farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b)işlemini yapar.
a.*b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı olarak çarpar.
a./b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı oranlar.

a^b % a'nın b'ninci kuvvetini hesaplar.
% Ör: 2^3 için ans = 8

abs(a) % a'nın mutlak değerini hesaplar
% Ör: abs(-16) için ans = 16

rats(a) % a'nın kesirli gösterimini hesaplar
% Ör: rats(0.4618) için ans = 272/589

sqrt(a) % a'nın karekökünü hesaplar Not: Bunu a^0.5 ile de yapabilirsiniz.
% Ör: sqrt(16) için ans = 4

mod(a, b) % a'nın b'e göre modunu hesaplar.
% Ör: mod(23, 5) için ans = 3

Mantıksal Operatörleri

&& % ve
|| % veya
~ % değil

Karar Operatörleri

> % büyüktür
< % küçüktür
>= % büyük eşittir
<= % küçük eşittir
== % eşittir
~= % eşit değildir

Sayı Yuvarlatma Fonksiyonları

round(a) % a doğal sayısını en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: round(4.3) için ans = 4
% Ör: round(4.6) için ans = 5

ceil(a) % a doğal sayısını kendinden daha büyük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: ceil(4.3) için ans = 5
% Ör: ceil(4.6) için ans = 5

floor(a) % a doğal sayısını kendinden daha küçük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: floor(4.3) için ans = 4
% Ör: floor(4.6) için ans = 4

fix(a) % a doğal sayısını sıfıra en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: fix(4.3) için ans = 4
% Ör: fix(4.6) için ans = 4

Sabit Terimler

pi % pi sayısı
eps % e sayısı
inf % sonsuz (belirsiz) ifadesi
rand % 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
randn % -1 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
realmin % en küçük kayan nokta
realmax % en büyük kayan nokta

Merhaba! Ben Burak. 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Lise yıllarında HTML & CSS‘e, Üniversite yıllarında WordPress ve Matlab‘e adım attım. Lisans tezimi Matlab üzerinden program yazarak teslim ettim. Çeşitli projeler için WordPress tabanlı yazılımlar geliştirdim.

2 Yorum

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.