Matlab’de İf – Else Yapısı

Tüm yazılım dillerinde de olduğu gibi Matlab‘de de if komutu bir şartın gerçekleşip – gerçekleşmemesi durumunda yapılacak işlemleri belirler.

İf komutu matlabde farklı şekillerde kullanılabilir;

  • if – end
  • if – else – end
  • if – elseif – elseif – … – else – end


Not: Her açtığınız if‘in birde end‘i olmak zorundadır.

İf – End Yapısı

İf – end yapısında amaç verilen değerlere göre istenen koşul sağlanıyorsa yapılacak olan işlemi yapar, sağlanmıyorsa hiçbirşey yapmadan geçer o işlemi.

Ör: Ekranda öğrencinin final notu sorulsun buna göre büte girip – girmeyeceğini hesaplayıp ekrana yazı yazdıralım.

final_notu = input('Öğrencinin notunu giriniz = ');
if final_notu < 40
disp('Öğrenci büte kaldı.')
end

İf – Else – End Yapısı

İf – else – end yapısında amaç verilen değerlere göre istenen koşul sağlanıyorsa yapılacak olan işlemi yapar, sağlanmıyorsa else deki işlemi yapar.

Ör: Ekranda bir x değeri sorulsun. Bu x değeri 59’dan küçük ise karekökü alınsın, büyük ise 3’e bölünüp 10 eklensin.

x_degeri = input('Öğrencinin notunu giriniz = ');
if x_degeri < 59
y=sqrt(x_degeri)
else
y=(x_degeri/3)+10
end

İf – Elseif – Elseif – … – Else – End

if – elseif – elseif – … – else – end yapısında amaç verilen değerlere göre istenen koşulları kontrol eder hangi koşul sağlanıyorsa o işlemi yapar.

Ör: Girilen sınav notuna göre ekrana “zayıf – orta – iyi – pekiyi” şeklinde yazdıralım.

0 – 49 Zayıf
0 – 69 Orta
70 – 84 İyi
85 – 100 Pekiyi

sinav_notu = input('Ögrencinin notunu giriniz = ');
if sinav_notu > 84
disp('Pekiyi')
elseif sinav_notu > 69
disp('İyi')
elseif sinav_notu > 49
disp('Orta')
else
disp('Zayıf')
end

Merhaba! Ben Burak. 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Lise yıllarında HTML & CSS‘e, Üniversite yıllarında WordPress ve Matlab‘e adım attım. Lisans tezimi Matlab üzerinden program yazarak teslim ettim. Çeşitli projeler için WordPress tabanlı yazılımlar geliştirdim.

Bir Cevap Yazın